Ana Sayfa EREĞLİ, KONYA, TÜRKİYE 28 Temmuz 2022 307 Görüntüleme

DSİ, Türkiye Genelinde Bekçi Alımı Yapacak. Başvurular İçin Son Gün 29 Temmuz

kardesleryaziicimasa

Devlet Su İşleri, Resmi Gazetede yayınladığı ilanla, Konya’nın da aralarında bulunduğu 21 ilde bekçi alımı yapacak. Başvuru şartlarını taşıyanlar, alım için İŞKUR üzerinden başvuru yapacak. 25 Temmuz 2022 tarihinde başlayan başvurular, 29 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.

Alımlar kapsamında DSİ Konya 4. Bölge müdürlüğüne bağlı birimlere alınacak personel sayısı şu şekilde:  Konya’da 4, Karaman’da 1, Aksaray’da 1, Niğde’de ise 2 olmak üzere  8 kişi alınacak.

-Aranan Şartlar ve Nitelikler-

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları ve belgelendirmeleri gerekmektedir;

 1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 4. İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)
 5. Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak.
 6. Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.
 7. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.
 8. Güvenlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
 9. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.
 10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 11. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak.
 12. Atamaya engel adli sicil kaydı bulunmamak.
 13. Kurumumuza ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.

Güvenlik görevlileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (f), (g) ve (h) bendindeki şartları taşıyor olmak. diğer bir ifadeyle Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.

BAŞVURU SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

trendmasa
sitesolreklam
verayan
Hazır Site by Uzman Tescil webmaster