Ana Sayfa EREĞLİ, TÜRKİYE 24 Nisan 2022 369 Görüntüleme

Trafik Kazasında Sakat Kalan Sürücünün Bakıcı Giderlerini Poliçe şirketi Karşılayacak

kardesleryaziicimasa

Trafik kazası sonucu sakat kalan sürücünün bakıcı giderleri de sigorta şirketi tarafından karşılanacak.

Geçirdiği tek taraflı trafik kazası sonucu sakat kalan sürücünün başlattığı hukuk mücadelesi sonuçlandı. Yerel mahkemenin ve Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği red kararlarını temyize götüren sürücünün açtığı davayı Yargıtay 4. Dairesi sonuçlandırdı. Yargıtay 4. Dairesinden verilen emsal karara göre, trafik kazasında sakat kalan sürücünün bakıcı giderleri de, poliçe sigortasını düzenleyen şirket tarafından karşılanacak.

Yargıtay’ın verdiği emsal karar şu şekilde: “Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle sürekli bakıcı gideri zararından oluşan maddi tazminat talebine ilişkindir. İlk derece mahkemesi tarafından 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) genel şartları gereği bakıcı giderinin sakatlık teminatı çerçevesinde kaldığı ve sakatlık teminatına ilişkin limitin tüketilmiş olduğu gerekçesiyle davalının sorumluluğunun kalmadığına hükmedilmiştir. Davaya konu edilen sürekli bakıcı gideri zararının poliçedeki tedavi giderleri teminatından karşılanması gerektiği dikkate alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”

trendmasa
sitesolreklam
verayan
Hazır Site by Uzman Tescil webmaster