Ana Sayfa TÜRKİYE 27 Haziran 2024 150 Görüntüleme

9. Yargı Paketi Meclise Geliyor. Yeni Yargı Paketinde Neler Var?

kardesleryaziicimasa

AK Parti grup başkanlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyunda 9. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin hazırlıkları tamamlandı. Hazırlanan taslakta, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması da amaçlanıyor. Yeni pakette ayrıca yargı sürecini hızlandıracak düzenlemeler de yer alacak.

Dokuzuncu yargı paketi taslağı içeriği ile ilgili olarak maddelerde şu düzenlemelere yer verilecek:

Yüksek yargıda iş akışının hızlanması için yeni süreler öngörülecek ve hukuk daireleri, dosyanın kendisi ile ilgili olup olmadığına en fazla 1 ay içerisinde karar verecek.

Teklifle, devletin güvenliği, siyasal yararları, aleyhine suç işleyenler casusluk faaliyetleri kapsamına alınacak. Türk Ceza Kanunu’nun “devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk” bölümünde yer alacak. Buna göre; devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet ya da organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fiilin, savaş sırasında veya devletin savaş hazırlıklarını, askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakacak durumda olması halinde ceza katlanacak, 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suç, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenirse ceza bir kat daha artırılacak. Yani nitelikli hallerde suçlular 24 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilecek.

Teklifte, hakaret suçu ile ilgili düzenlemeler de yer alacak. Hakaret davaları arabulucuya gidecek ve yalnızca hukuk fakültesi mezunları uzlaştırmacı olabilecek. Hakaret suçu ön ödeme suçlarına dahil edilecek. Artık, sanığa ulaşılamaması durumunda avukatına yapılan bildirimler sanığa yapılmış olarak kabul edilecek.

Hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakkının kapsamı genişletilecek. Kapalı cezaevlerindeki iyi halli hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına kurum disiplinini, düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde devam edebilecek.

Kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin sınavları, çevrim içi ve yüz yüze yapılabilecek. Hükümlüler, merkezi sınav ile açık öğretim kurumları sınavlarına sınav merkezi olarak belirlenen ceza infaz kurumlarında katılacak.

Açık cezaevi, çocuk eğitimevleri ve kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin eğitimlerine ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

trendmasa
sitesolreklam
verayan
Hazır Site by Uzman Tescil webmaster