Ana Sayfa TÜRKİYE 9 Mart 2023 215 Görüntüleme

Kamu Alacaklarına Yapılandırma Öngören Kanun Teklifi Meclisten Geçti

kardesleryaziicimasa

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, meclis genel kurulunda görüşüldü ve kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, İl Özel İdareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı saplanacak.

Yapılandırılacak olan alacaklar, 3 Aralık 2022 tarihinden önceki brçları kapsayacak. Vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar kapsama dahil edilecek.

Belediyelerin su, atık su ve katı atık ücretleri ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan alacakları ile bazı hizmetlerden aldıkları paylar ile YİKOB’ların alacakları yapılandırma kapsamında olacak.

-Deprem Bölgeleri İçin Ek Vergi Alınacak-

6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem nedeni ile afet bölgesi ilan edilen alanların yeniden inşası ve depremzedelerin ihtiyaçları için, kurumlardan tek seferlik ek vergi alınacak.

Ayrıca, Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurtdışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.

Afet bölgesi olarak ilan edilen bölgelerde, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen merkezlerdeki tütün üreticilerinin bir araya gelerek kurduğu tütün kooperatiflerince Türkiye’de üretilen, ‘Tek tütün çeşidinden üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamulü’ tanımı ve standardına uygun nitelikteki mallar için özel tüketim vergisi oranı, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

trendmasa
sitesolreklam
verayan
Hazır Site by Uzman Tescil webmaster