Ana Sayfa TÜRKİYE 9 Mart 2023 167 Görüntüleme

Adalet Bakanlığı, 7. Yargı Paketini İçeren Kanun Teklifini Meclise Gönderdi

kardesleryaziicimasa

Adalet Bakanlığı, deprem bölgesine yönelik bazı düzenlemeleri de kapsayan kanun teklifini TBMM’ye gönderdi. Taslakta; çocuğu hasta olan annelere infaz ertelemesi, kira anlaşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu olması ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor.

İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını öngören kanun teklifini tamamlayan Adalet Bakanlığı, taslağı TBMM’ye gönderdi. TBMM’ye gönderilen taslak, AK Parti grubunun yasa teklifi haline getirilmesinin ardından TBMM başkanlığına sunulacak.

Hazırlanan taslakta, ağır hastalığa yakalanmış çocuğu olan hükümlü annelerin cezalarının ertelenmesi maddesi de yer alıyor. Buna göre, infazına başlanmış olsa bile 10 yıl ve daha az süreli hapis cezası alan veya adli para cezası infaz süresince hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, engelliliği nedeni ile bakma muhtaç veya ağır hastalığa maruz kalan 18 yaş altı çocuğunun bulunması halinde infazın 1 yıla kadar ertelenmesine ilişkin maddede düzenleme yapılacak. Yeni yapılacak düzenleme ile infaz erteleme süresi, her defasında 6 ay’ı geçmemek üzere 4 kez uzatılabilecek ve erteleme süresince zaman aşımı işlemeyecek.

-Uyuşturucu Maddede Ceza Oranı Artırılıyor-

Taslak metinde yer alan maddelerden birisi de, uyuşturucuyla mücadele konusunda. Taslak metne göre, 5237 sayılı ‘Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının kapsamına sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleriyle amfetamin ve türevleri de dahil ediliyor. Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılıyor.

Uyuşturucu madde kullanma suçundan hükümlü olanlar ile başka bir suçtan hükümlü olup uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilen hükümlülerin, cezaevinde tedavi programlarına katılması zorunlu hale getiriliyor.
Öte yandan taslak düzenleme ile, ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının kamuya açık yerlerde ve iş yerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine hakim tarafından izin verilebilecek.

Yeni hazırlanan taslak metinde yer alan bir diğer konu da göçmen kaçakçılığı oldu. Göçmen kaçakçılığı suçunda ceza alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor.

Taslak metinde yer alan diğer konuların özeti ise şu şekilde:

-Konutlarda yapılacak hacizlerde, icra müdürünün verdiği haciz kararı, hakim onayından geçtikten sonra uygulanabilecek. Aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımında olan tüm ev eşyaları, haciz yapılamayacak mallar arasına alınacak. İcra takibine konu alacak miktarından fazla haciz yapılması yasaklanacak.

-Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanmasına yönelik uygun kredi ve finansmana erişilebilmesini sağlayan düzenleme yapılacak. Avukatlık mesleğinin ilk 5 yılında baro aidatı alınmayacak. Avukatlık mesleğine yeni başlayanlar ekonomik olarak desteklenecek.

-Kira ilişkilerinden kaynaklanan, ortaklığın giderilmesine ilişkin kat mülkiyetinden kaynaklanan ve komşu hakkıyla ilgili meydana gelen uyuşmazlıklarda arabuluculuk şartı getirilecek.

-Ceza infaz kurumlarında görev yapan kurum müdürü, infaz be koruma baş memuru ile infaz koruma memurlarının vazife malulü sayılan yakınlarına istihdam hakkı sağlanacak.

trendmasa
sitesolreklam
verayan
Hazır Site by Uzman Tescil webmaster