Ana Sayfa TÜRKİYE 9 Mart 2023 284 Görüntüleme

Yapılandırma Kanunun İlk Kısmı TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi

kardesleryaziicimasa

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin birinci kısmı kabul edildi.Kabul edilen ilk kısımda, kanun teklifine ek maddeler de konuldu. Deprem bölgesine yönelik konulan ek maddeler arasında, deprem dolayısı ile tek seferlik ek vergi alınması da yer alıyor.

Depremden kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından 6 Şubat-31 Temmuz 2023 tarihlerinde mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile 50 bin lirayı geçmeyen nakdi yardımlar prime esas kazanç içerisinde sayılmayacak. Bu yardımlar üzerinden vergi alınmayacak.

Deprem mağduru vatandaşlara, sahibi oldukları konutları ücretsiz olarak veren ev sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.

Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından bireysel emeklilik sisteminden yapılan ödemelerden kesintiler yapılmayacak.

Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallar ile bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımlar, veraset ve intikal vergisinden istisna tutulacak.

Vergi Usul Kanununa göre tutulması ve saklanması mecburi olan defter ve belgeleri depremde kaybolan mükelleflerin, evrakların kaybolduğuna dair mahkemeye başvuru süreleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca sözkonusu belgelerin, il veya ilçe idare kurullarından da alınabilmesine olanak sağlandı. Depremzede vatandaşların yeni defter açılışlarında noter harcı alınmayacak.

Afet bölgesi olarak ilan edilen yerlerde faaliyet gösteren kişilerle iktisadi ve ticari ilişkisi bulunan mükelleflerin alacaklarının tahsilinde ortaya çıkan zorluklar nedeniyle şüpheli alacak karşılığı ayrılması ile ilgili şartlar hafifletilecek.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerdeki ticari işletme, ticaret şirketleri ve şubelerin deprem nedeniyle ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştirecekleri işlemlerde, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar harç ve Sicil Gazetesi ilan ücreti alınmayacak.

Afet bölgesi  ilan edilen yerlerde depremden zarar gören esnafların, ticari faaliyetlerine devam etmelerini sağlayabilmek için 31 Temmuz 2023’e kadar, esnaf sicil müdürlüklerinde yapacakları tescil, terkin, tadil, sicil tasdikname işlemlerinden harç ve sicil gazetesi ilan ücretlerinden muaf tutulacak.

Depremde yıkılan ve ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz hale gelmiş olan araçlara ilişkin vergi ve katkı payları ile bu alacaklara yönelik feri alacaklar silinecek. Depremde hasar gören taşıtlar üzerinde vergi dairelerince konulan hacizler kaldırılacak.

-Deprem Dolayısı İle Tek Seferlik Ek Vergi Alınacak-

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurt dışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak. Bu vergiden, depremden etkilenen 11 il ve Sivas’ın Gürün ilçesine kayıtlı mükellefler muaf tutulacak.

trendmasa
sitesolreklam
verayan
Hazır Site by Uzman Tescil webmaster