ResimLink - Resim Yükle
Ana Sayfa TÜRKİYE 13 Ağustos 2022 176 Görüntüleme

Emekli Çalışana Kötü Haber: Yargıtay’dan Emsal Karar

ResimLink - Resim Yükle
kardesleryaziicimasa

Yargıtay, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatının, emeklilik tarihindeki son maaşına göre hesaplanması gerektiğine hükmetti. İş mahkemesine başvuran emekli içinin çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti talep etmesi üzerine dosyayı karara bağlayan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalışan emeklinin kıdem tazminatı hesaplamalarına emsal niteliğinde bir karar verdi.

Kararda; “Somut olayda, davacının Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl işverene ait işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı ortadadır. Bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamaz ise de emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır. Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin çalışma süresi ile bu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir. Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir” denildi.

trendmasa
ResimLink - Resim Yükle
sitesolreklam
verayan
Hazır Site by Uzman Tescil webmaster