Ana Sayfa TÜRKİYE 15 Kasım 2022 254 Görüntüleme

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Değişti. Disiplin Suçlarının Kapsamı Genişletildi

kardesleryaziicimasa

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yapılan değişikliğe göre, akran zorbalığı ve siber zorbalık yapan öğrenciler disiplin kuruluna sevk edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte yer alan değişiklikler şu şekilde:

-Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar aralık ayında okul müdürlüğü tarafından öğrencilere duyurulacak.

-Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrencilerin örgün eğitime devamlarını sağlamak amacı ile öğrenci sayısına bakılmaksızın şube açılabilecek.

-Milli sporcu unvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye olimpik hazırlık merkezileri ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrenciler, diğer ortaöğretim kurumlarının 9-10-11. Sınıflarından spor liseleri ile spor programı uygulaması olan Anadolu İmam Hatip liselerine nakil ve geçiş yapabilecekler.

-Görev yeri değişikliği nedeni ile öğretmen çocuklarının nakil ve geçiş işlemleri, ortaöğretim süresinde bir defaya mahsus (atama dönemi için) olmak üzere kontenjan şartı aranmadan yapılabilecek.

-Eğitime erişimlerinin mümkün olmadığı durumlarda öğrenciler, mülki idare amiri tarafından izinli sayılabilecek.

-Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde 11. Sınıfa geçe öğrenciler, alan veya dal değişiklikleri yapmak istemeleri halinde; 09. Sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10. Sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmaları halinde Eylül ayı sonuna kadar bu işlemlerini yapabilecekler.

-Sorumlu dersi bulunan öğrencilerin sınav yoğunluğunu azaltmak amacı ile sınav yapılabilecekleri süre 2 haftaya uzatıldı.

-İşyeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen ya da başka bir kurumun iznine bağlanmış meslek veya meslek dallarında ustalık-işyeri açma belgeleri, işyeri açmak için tek başına yeterli olmayacak.

-Herhangi bir disiplin cezası almamış olan öğrenci, kınama cezası gerektiren davranışlardan birini ilk defa yapması halinde önce yazıl uyarı yapılacak. Olumsuz davranışın devam etmesi durumunda kendisine, yapılacak olan yaptırımlar konusunda uyarı yapılacak. Aynı davranışların devam etmesi durumunda disiplin kuruluna gönderilecek.

-DİSİPLİN KURALLARI DÜZENLENDİ-

Yeni yönetmelikle, disiplin kurallarında da düzenlemeye gidildi. Buna göre;

-tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü ürünü bulundurma veya kullanmaları ile okulla ilgisi olmayan kişilerin okul yönetiminin izni dışında okula getirilmesi disiplin maddeleri arasına alındı.

-Siber zorbalık ve akran zorbalığı davranışlarını gerçekleştiren öğrenciler de disiplin kuruluna sevk edilecek. Bu hüküm, “bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine, kişilere ve kurumlara zarar vermek” ile “tekrarlayan çeşitli davranışlarıyla başka bir öğrencinin, sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde akran zorbalığı yapmak” şeklinde anlatıldı.

-Siyasi, ideolojik, müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç, doküman ve benzerlerini paylaşmak, dağıtmak, okul içerisinde görünür yerlere asmak, u davranışlarda okul araç ve gereçlerini kullanmak, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, çalışanların ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek ve paylaşmak, disiplin suçu sayılacak.

trendmasa
sitesolreklam
verayan
Hazır Site by Uzman Tescil webmaster